Er zijn door betrokken burgers 136 zienswijzen ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Het college van B&W zou voor de zomervakantie een reactie geven op al deze zienswijzen. Dit is nog steeds niet gebeurd.

Burgers hebben zich opnieuw verenigd. Gevoelens van onrechtvaardigheid over het proces aangaande de akkers aan het Sulkerpad en Wortels in Breda overheersen nog steeds. Als gemeente Breda voorbij blijft gaan aan deze gevoelens van onrechtvaardigheid, raken burgers het vertrouwen in de politiek, het bestuur en bewindspersonen volledig kwijt.

Met een kleine 100-tal handtekeningen is een brief naar de gemeenteraadsleden, de wethouders en de burgemeester van Breda gestuurd. De gemeenteraad is het hoogste en controlerende orgaan van de gemeente Breda. Met de brief is onder andere gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen en in te spreken in de gemeenteraad; we blijven ons inzetten voor behoud van de akkers aan het Sulkerpad én gemeentelijke ondersteuning voor een alternatieve akker.

Lees hier: Oproep aan de Gemeenteraad Breda, 13 juni 2024