Bewoners Ulvenhout mengen zich in strijd om verdwenen oogsttuin: ‘Dit is zeer spijtig’
BREDA – ‘Een groot verlies’, noemt een groep inwoners van Ulvenhout en Breda het. Eind vorig jaar verdween oogsttuin Wortels uit het Markdal. Daar ging een lange strijd voor behoud van de akker aan vooraf. Bewoners doen nu een laatste beroep op het Bredase stadsbestuur. ,,Het belang van een kleine groep mensen voert de boventoon.”

Rob Musters 21-02-24, 15:00 Bron: BN DeStem

‘Door het verdwijnen van de agrarische akkers aan het Sulkerpad verdwijnt de duurzame landbouw. En deze komt nooit meer terug.’ Dat schrijft een groep bewoners van Ulvenhout aan de burgemeester en wethouders van Breda. De bewoners dragen de oogsttuin Wortels een warm hart toe. De medestanders van de oogsttuin hebben een zienswijze ingediend nu het bestemmingsplan voor het Markdal gewijzigd wordt.
De oogsttuin, die sinds 2017 aan het Sulkerpad was gevestigd, heeft voor 1 januari dit jaar de akker ontruimd, omdat de provincie de grond heeft verkocht aan een groep buren aan het Markdal die zich verenigd hebben in de stichting Natuurbehoud Markdal. Zowel oogstdeelnemers als omwonenden van het Sulkerpad kunnen dat moeilijk verkroppen. Volgens de voorstanders van de oogsttuin ‘rammelt het wijzigingsplan’ en ‘schiet de gemeente Breda ernstig tekort in haar zorgplichten naar haar bewoners’. Verder vinden de bewoners dat het wijzigen van de akkers aan het Sulkerpad van ‘agrarisch met natuur- en landschapswaarden’ naar ‘natuur’ in strijd is met het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013, Markdal Breda.

Petitie
‘Een petitie van ruim 3300 mensen voor behoud van Wortels in Breda op de akkers aan het Sulkerpad is door de gemeente Breda ontvangen. En dat is het. Inhoudelijk is er niet op gereageerd. Een burgersessie werd toegezegd, maar kwam er niet. De provincie Noord-Brabant heeft deze petitie geweigerd in ontvangst te nemen. Er is ook een petitie van 230 tekenaars, tegen Wortels ingediend. Ik ben benieuwd hoe met deze petitie is omgegaan. En ik wil ook weten hoe de belangen zijn gewogen’, zo staat er in de zienswijze te lezen.

Geen gezonde voeding meer
De bewoners vinden het zeer spijtig dat ‘mooie agrarische voorzieningen en duurzame, verbindende initiatieven bij onze wijk en onze omgeving verdwijnen’. ‘Er kan geen gezonde voeding meer van het land worden gehaald.’ Verder vinden de oogstdeelnemers dat ‘de nieuwe inrichting van de grond met enkele bomen en grasland zeer weinig toevoegt aan de gezonde ecologie en beleving van het Markdal’. ‘Het belang van slechts een heel klein groepje mensen voert de boventoon, boven dat van vele anderen. Er heeft geen zorgvuldige belangenafweging plaats gevonden.’ De zienswijze roept op om de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan te stoppen. En te verklaren dat de akkers hun agrarische functie kunnen blijven behouden.

Link naar het originele artikel in BN DeStem