Eind december 2023 en januari 2024 hebben we met een team hard gewerkt aan een zienswijze tegen een ontwerp wijzigingsplan van de gemeente Breda. Met dit plan wil de gemeente Breda af van de zelfoogsttuinderij Wortels in Breda in het Markdal. Het initiatief om dit plan te wijzigen, is afkomstig van enkele particulieren in ieder geval wonend aan de straat Markdal. De zienswijze is 31 januari 2023 overhandigd aan de nieuwe wethouder, de heer Eddie Förster. Burgemeester, de heer Paul Depla kon het exemplaar niet zelf in ontvangst nemen, maar een fysiek exemplaar heef hij via Eddie Förster mogen ontvangen. Ik ben benieuwd of zij het stuk inmiddels goed hebben gelezen.

De zienswijze is namelijk meer dan alleen een zienswijze. Het geeft ook een goed beeld van de onzorgvuldige gang van zaken die aan dit ontwerp wijzigingsplan is vooraf gegaan. Wij hebben, met een groot aantal burgers gemeente Breda gevraagd om in te grijpen en onder andere deze procedure tot wijziging van het ontwerp wijzigingsplan met onmiddellijke ingang te stoppen. Wij hebben ook gevraagd om – ter voorkoming van procedures – een minnelijk traject in gang te zetten. Dat is niet voor niets. Een minnelijk traject verdient altijd de voorkeur boven procederen. Het is de vraag hoe gemeente Breda hiermee omgaat, omdat door een lid van de adviescommissie bezwaarschriften wordt gesproken over “juridische verkokering” en het college van Burgemeester en Wethouders legt 1 op de tien adviezen die de bezwaarcommissie geeft, toch naast zich neer. Kun je het wel winnen van een super-formele gemeente als Breda? ‘Een leek snapt zoiets toch niet’ | Breda | bndestem.nl. Mocht er behoefte zijn aan een constructief overleg, dan is daar al een handreiking voor gedaan. Tot op heden, is nog geen reactie gevolgd.

Ik vertrouw erop dat het recht uiteindelijk wel juist wordt toegepast en dat gemeente Breda recht zal doen aan het begrip “Open Overheid”.

To be continued….

Annemieke de Ruijter